In zijn boek “Europa in de storm. Lessen en uitdagingen.” maakt ex-voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, het onderscheid tussen plaats en ruimte. “Een plaats betreft orde, stabiliteit en voorspelbaarheid. Het is een statisch gegeven. Een ruimte daarentegen omvat beweging en mogelijkheden: hier zijn elementen zoals richting, snelheid en tijd van belang.” Hij maakt de analyse dat Europa ingericht is als ruimte, niet als plek van verbinding en veiligheid. Dezelfde analyse kan je maken van bedrijven. Sommigen zijn ingericht als plekken met een sterk ‘wij-gevoel’ en gevoel van stabiliteit en zekerheid. Anderen zijn meer ruimtes waarin heel vrij bewogen kan worden.

“Constant connectivity taps like a hammer on the glass of most of our comfortable institutions,” schrijft Joshua Ramo in “The Seventh Sense”, waarin hij de gevolgen van de netwerkeconomie bespreekt. Het zijn vooral gevaren. Netwerken zijn eerder ruimtes en ze tasten de plekken aan die zorgen voor stabiliteit. We bouwen meer muren als ooit te voren, maar de netwerken zijn niet omheind. [...]

Share on: